TAMAMLAYICI TIBBIN ÖZÜ NEDİR?

insan sağlığının korunmasını, bağışıklık sistemini aktive edilmesini ve insan vücudunun iyileşmesini sağlayan tedavi yöntemlerinin bütünüdür.
Tamamlayıcı Tıp insan bedenini bir bütün olarak el alır, hastaya ve hastalığa karşı bütüncül yaklaşımı ortaya koyar, günümüz klasik tıp yöntemleri ile birlikte kombine ederek insan sağlığının korunmasını, bağışıklık sistemini aktive edilmesini ve insan vücudunun iyileşmesini sağlayan tedavi yöntemlerinin bütünüdür.

Tamamlayıcı tıp uygulamaları dünyada uzun yıllardır sayısız hastalığın tedavisinde kullanılmış ve kullanılmaya da devam ediliyor. Asırlardır dünya genelinde halk arasında uygulanılan tedavi yöntemlerinin çağımızın getirdiği gelişmelere entegre edilerek klasik tıbbi yöntemlere ciddi anlamda destek sağlamaktadır. Avrupa, Amerika ve Asya’da bir çok gelişmiş ülkede tamamlayıcı tıp yöntemleri, tıp fakültelerinde okutuluyor. Bilimsel çalışmalar ile desteklenen ve bilimsel verilere dayanarak uygulanan tamamlayıcı tıp yöntemleri ile kronik hastalıklara karşı mücadele etmek ve her yaşta sağlıklı kalarak sağlıklı bir şekilde yaş almak mümkün hale geliyor.