Yara Hakkında

Travmanın oluşturduğu etki nedeniyle deri veya mukoza bütünlüğünün bozulmasına yara denir. Aynı zamanda yara, sağlığı tehdit eder, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açar.
Travmanın oluşturduğu etki nedeniyle deri veya mukoza bütünlüğünün
bozulmasına yara denir. Aynı zamanda yara, sağlığı tehdit eder, fiziksel ve
ruhsal hasarlara yol açar.
Yara iyileşme zamanına göre akut ve kronik yara olmak üzere iki farklı
sınıflandırma altında incelenir. Akut yaralar ile karşılaşma sıklığımız kronik
yaralara göre daha fazladır. Akut yaralar iyi bir tedavi programıyla iyileşme
sürecini hızlı tamamlar. Akut yaraların bakımı; kanamayı durdurma, yaranın
temizlenmesi, yaranın kapatılması ve antibiyotik tedavisini içerir. Kronik
yaralarda iyileşme süreci uzun sürer. Kronik yaralar cilt bütünlüğünün
bozulmasına sebep olabilir ve bulunduğu organda fonksiyon kayıplarına yol
açabilecek niteliğe dönüşebilir. Kronik yaralarda iyileşme sürecinin çok iyi
planlanması ve takip edilmesi gerekir çünkü bu yaraların iyileşmesi çok uzun
süreler olabilir. Kronik yara bakımı; yara materyalinden kültür antibiyogram,
yara debritmanı, yara bakım ürünlerinin kullanımı, negatif basınç kullanımı
gibi uzun süreli tedavi yöntemlerini kapsar. Akut ve kronik yaralarda tedavi
yöntemlerini belirlemek çok büyük önem taşır. Bu yüzden uzman doktor
tarafından yaranın çok iyi değerlendirilmesi ve iyileşme sürecinin
planlanmasının yapılması gerekir. Yara iyileşmesinde neden - sonuç ilişkisine
dayalı multi disipliner bir yol izlenmelidir.